Evangeli del dia

Trobada de l’OEP amb el nostre Cardenal Juan José Omella

Trobada de l’OEP amb el nostre Cardenal Juan José Omella

Aquest mes de març uns quants membres de la junta de l’OEP van visitar el nostre Arquebisbe per tal d’avançar en el servei que l’OEP presta a la nostra diòcesi. La seva cordialitat ens ajuda molt en la nostra tasca eclesial.

Mons. Omella va insistir en la importància del paper dels laics dins l’Església, on el més important per evangelitzar és la vivència de fe i no tant els coneixements. També es va veure com els recessos i Exercicis Espirituals ens poden ajudar a trobar-nos amb l’amor de Déu que tot ho transforma.

Preguem per ell i per la seva tasca dins la nostra Església.

Al servei del poble de Déu i de les parròquies

Benvinguts a l’OEPuna associació pública de l’Arquebisbat de Barcelona, i que segons figura als seus estatuts, promou dins la vida parroquial, tandes d’Exercicis Espirituals i dies de recès. També prepara per als Exercicis mitjançant la formació catequètica.

Al servei de les parròquies

L’OEP es posa al servei de l’Església i en particular de les parròquies per ajudar-les a organitzar les seves tandes d’Exercicis i recessos espirituals, i descarregar-les de totes les feines que comporta (reserves dels feligresos, cobraments, elements publicitaris, selecció de director  i de la casa d’exercicis,…).

Els Exercicis i recessos espirituals continuen sent una eina eficaç d’evangelització, ja que propicien una trobada personal amb Déu, i ens ajuden a conèixer el que ens demana a cadascú de nosaltres.

La nostra missió és servir les parròquies. A nivell personal, cada associat de l’OEP pertany a la seva parròquia com un feligrès més. Com a entitat, els associats donen suport a l’activitat de l’OEP, i a la vegada molts són també voluntaris per ajudar les parròquies a organitzar els seus Exercicis i recessos.

Com podem ajudar-vos

Activitats complementàries

També s’organitzen altres activitats (formatives, de pietat, d’acció vers els altres i d’esbarjo), obertes a tothom,  amb un denominador comú, voler viure l’amistat essent Crist el centre.

Vull proposar-ne una