PERSONA DE CONTACTE

  Nom i cognoms de l'interlocutor responsable*:
  Persona amb qui es parlarà pels detalls del recés

  Correu electronic*:

  Telèfon mòbil*:

  Horari preferit per contactar per telèfon:


  QUI PROMOU AQUEST RECÉS

  Nom de la parròquia, entitat o persona que vol organitzar el recés*

  Diòcesi a la que pertany:

  Adreça:

  Correu electrònic*:
  Es on enviarem copia de la recepció d'aquesta fitxa del recés


  DATES DEL RECÉS

  Durada desitjada (dies i nits)*:
  (mínim 1 dia i 1 nit)

  Dates entre les quals es voldria celebrar*:
  (Si cal trobar sacerdot, casa i difusió externa, convé un marge mínim de 45 dies)

  Quines?*:

  Començant un (dia de la setmana i hora aproximada):

  I acabant (dia de la setmana i hora aproximada):


  TIPUS DE RECÉS I COLECTIU A QUI ES DIRIGEIX

  Exclusivitat:*

  Nombre estimatiu de persones (opcional):

  Perfil d'edats*:
  .

  En cas de joves, indiqui entre quines edats:

  Sexe*:

  Nivell de religiositat dels assistents:
  No es coneixAltMitjàBaix

  Persones amb mobilitat limitada:
  No es coneixNoSi

  Lema del recés (opcional):

  Idioma de les xerrades:

  En silenci*:

  Comentaris:
  SACERDOT PREDICADOR

  El teniu?*:

  En cas de que el tingueu:

  Nom i cognoms del sacerdot*:

  Adscrit a:

  email:

  Mòbil:


  CASA D'EXERCICIS

  Teniu casa d'Exercicis?*:

  En cas de que ja la sabeu:
  Nom i adreça de la casa*:

  Disponibilitat d'habitacions de la casa (dobles i individuals):

  En teniu ja reservades per vosaltres?:
  (en cas afirmatiu digueu quantes individuals i dobles)

  - Necessitareu projector multimedia?:


  PAGAMENT DEL RECÉS

  L'OEP presta els seus serveis gratuïtament. El cost de la tanda será només el dels serveis compromesos i donatius (veure Condicions d'us). Sempre oferim:
  · Accés per internet. Permet informar-se i compartir el recés per WhatsApp o email, una forma molt efectiva de donar-lo a conèixer.
  · Reserva i pagament per internet (targeta, i transfèrencia), per treure-us tot l'enrenou que això suposa.

  - Preu desitjat*:

  - Servei de pagament per internet*:

  - Voleu permetre reserves amb pagament a l'entrada del recés? *:

  Nota: Si es permet reservar amb pagament a l'entrada del recés, de vegades us podeu trobar amb baixes no previstes amb habitació reservada  DIFUSIÓ DEL RECÉS

  - Difusió del recés que desitgeu*:

  - Elements en cas de que fos interna (només per vosaltres).
  Voleu que, igual que pels recessos externs, hi col·laborem en (marqueu tot el que us calgui):

  Disseny de la imatge del recésDisseny de cartellsDisseny de fulletonsi de la seva impressió
  Si voleu la impressió, quants voldrieu?:
  Cartells: Fulletons:

  - Contacte: En el cartell i fulletons, a més de www.obraejercicios.org, voleu que també hi figuri algun altre contacte:

  En cas de voler posar-ne, indiqueu-los aquí:

  - Imatge del recés (si en teniu alguna seleccionada) (opcional):
  Ha de ser lliure de drets d'autor.  DOSSIER DEL RECÉS

  Es presenten els horaris, la litúrgia de la Paraula de les celebracions, text dels cants i altres texts que es vulgui ho tinguin els assistents.

  - Fareu dossier del recés?*:

  - Maquetació del dossier:

  - idiomes dossier:

  - Com el voleu?

  - Impressió del dossier (en cas de que el vulgueu imprés):

  - Contingut del dossier

  - Documents pel dossier (de lectura i altres) (si ja els sabeu)


  ALTRES SERVEIS

  - Contractació de transport:

  - Necessitareu hi hagi algú de l'Oep durant el recés?*:

  - Música durant el recés (cantants):

  - Necessiteu altaveu reproductor musical?:  COMENTARIS FINALS

  Es busca algun objectiu concret (opcional):

  Observacions (opcional):

  Nom i cognoms de qui ho subscriu:*


  Fitxers adjunts (opcional):
  (p.e. imatge del recés, agenda-horaris, documentació complementària...)


  En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que los datos personales aportados a este formulario serán tratados por la Obra de Ejercicios ajustándose a la finalidad por la que han sido enviados y conforme se detalla en nuestra política de privacidad.
  Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Obra de Ejercicios Parroquiales, con domicilio a Carrer Duran i Bas 9, 08002 Barcelona, (Barcelona) o enviando un correo electrónico a oep@obraexercicis.org, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos – C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid – www.aepd.es).

  Comparteix aquesta noticia