Al servei del poble de Déu i de les parròquies

Benvinguts a l’OEPuna associació pública de l’Arquebisbat de Barcelona, i que segons figura als seus estatuts, promou dins la vida parroquial, tandes d’Exercicis Espirituals i dies de recés. També prepara per als Exercicis mitjançant la formació catequètica.

Al servei de les parròquies

L’OEP es posa al servei de l’Església i en particular de les parròquies per ajudar-les a organitzar tandes d’Exercicis i recessos espirituals pèls seus feligresos, sovint compartides amb altres parròquies, i descarregar-les de totes les feines que això comporta (reserves, cobraments, publicitat, selecció de director  i de la casa d’exercicis,…).

Els Exercicis i recessos espirituals continuen sent una eina eficaç d’evangelització, ja que propicien una trobada personal amb Déu, i ens ajuden a conèixer el que ens demana a cadascú de nosaltres.

La nostra missió és servir les parròquies i l’Església diocesana. A nivell personal, cada associat de l’OEP pertany i col·labora amb la seva parròquia com un feligrès més. Paral·lelament, com associats, donen suport a l’activitat de l’OEP ajudant voluntàriament a organitzar els Exercicis i recessos per a les parròquies.

Com podem col·laborar amb la parròquia

Activitats complementàries

També s’organitzen altres activitats (formatives, de pietat, d’acció social i d’esbarjo), obertes a tothom,  amb un denominador comú, voler viure l’amistat essent Crist el centre.

Vull proposar-ne una