Benvinguts a l’OEPuna associació pública de l’Arquebisbat de Barcelona, i que segons figura als seus estatuts, promou dins la vida parroquial, tandes d’Exercicis Espirituals i dies de recès. També prepara per als Exercicis mitjançant la formació catequètica.

Al servei de les parròquies

L’OEP es posa al servei de l’Església i en particular de les parròquies per ajudar-les a organitzar les seves tandes d’Exercicis i recessos espirituals, i descarregar-les de totes les feines que comporta (reserves dels feligresos, cobraments, elements publicitaris, selecció de director  i de la casa d’exercicis,…).

Els Exercicis i recessos espirituals continuen sent una eina eficaç d’evangelització, ja que propicien una trobada personal amb Déu, i ens ajuden a conèixer el que ens demana a cadascú de nosaltres.

La nostra missió és servir les parròquies. A nivell personal, cada associat de l’OEP pertany a la seva parròquia com un feligrès més. Com a entitat, els associats donen suport a l’activitat de l’OEP, i a la vegada molts són també voluntaris per ajudar les parròquies a organitzar els seus Exercicis i recessos.

Com podem ajudar-vos

Activitats complementàries

També s’organitzen altres activitats (formatives, de pietat, d’acció vers els altres i d’esbarjo), obertes a tothom,  amb un denominador comú, voler viure l’amistat essent Crist el centre.

Vull proposar-ne una 

Al servei del poble de Déu i de les parròquies