Usuari:

Es una persona que simpatitza amb l’OEP i la seva finalitat estatutària, la propagació de la fe cristiana mitjançant el recessos i Exercicis espirituals. Habitualment vol estar informada i rebre de l’OEP:

  • Informació només dels recessos, bé per a ella mateixa, bé per a donar-ho a conèixer a altres persones,
  • i de vegades també de les altres activitats de l’associació.

Col·laborador/ Voluntari parroquial:

Es tracta d’una persona que assumeix voluntàriament cert compromís d’ajudar a promoure els recessos i Exercicis a la seva parròquia i/o arxiprestat i als seu entorn (familiars i coneguts). El seu paper es molt important, ja que fa d’unió entre l’Oep i les parròquies, ànima de l’associació, i amb els seus feligresos (contacte amb els rectors/vicaris,..).
Es una persona integrada en una parroquia que serveix d’enllaç entre aquesta i l’OEP. S’encarrega de fer arribar al seu rector el material dels recessos per un contacte més personal, i procurar per la participació dels seus feligresos en el recés.
Es recomana sigui una persona que hagi viscut l’experiencia d’un recés espiritual, i estigui convençut de la seva força evangelitçadora.

Associat:

Es tracta d’una persona que té el rol d’associat, es a dir, simpatitza amb les finalitats i activitat de l’Oep, ajuda a propagar els Exercicis i recessos amb les persones i entitats del seu entorn i a les parròquies, i participa en la pressa de decisions de l’associació a través de l’Assemblea General.
La incorporació com associat, conforme als estatuts de l’Oep, ha de ser aprovada per la junta directiva, i es valora, entre altres, la vinculació anterior com a col·laborador, la seva proposta per un altre associat o per alguna parròquia o institució religiosa.
La pertinença com associat es gratuita. L’Oep es financia exclusivament dels donatius que lliurement volen fer els seus associats o qualsevol persona per ajudar a que es facin les seves activitats.

Actualització de les teves dades

Qualsevol persona, sigui quin sigui el seu nivell de vinculació amb l’Oep, assumeix el compromís de mantenir correctament informades les seves dades, conforme s’estableix a la Política de privacitat. Comunica’ns qualsevol canvi!

Comparteix aquesta noticia