Parroquia

L’Obra d’Exercicis, va començar a actuar amb el qualificatiu de “Parroquials” a la tanda del 25 de febrer – 2 de març de 1923, a Cervera, i en un senzill hospital es van reunir 19 homes i el Rector Arxiprest. Només veient l’estret llaç d’unió des dels inicis amb les parròquies es pot comprendre la vocació parroquial de l’OEP.

Propagar la realització d’Exercicis Espirituals a través de les parròquies, ja des dels seus inicis

Per això es van organitzar les anomenades Lligues Parroquials de Perseverança, una “organització” pertanyent a una parròquia, el rector, ajudat per seglars, organitzava una tanda d’Exercicis Espirituals, i s’encarregava que arribés al major nombre de feligresos. Un esforç recompensat amb el gran nombre de exercitants que van acudir a les diferents tandes.

Perseverança a través de la vida parroquial

És també a través d’aquestes Lligues Parroquials, on es buscava fer costat als que havien realitzat Exercicis Espirituals pels que havien tingut una vivència similar en la fe. Es buscava mantenir la seva formació espiritual a través del centre parroquial, i també de forjar amistats compartint estones de lleure, tan necessaris per a tots, aspecte aquest que segueix plenament present en l’OEP actual.

Les Lligues de Perseverança, buscaven també facilitar l’apostolat de l’exercitant. Així els fruits dels exercicis es propagaven amb més facilitat cap a altres persones.


L’OEP i les parròquies avui

La societat ha transformat les pràctiques religioses, en moltes zones limitada al 10% de la població. D’esser una activitat de “masses”, s’ha passat a viure la fe en nuclis molt més reduïts.

Parroquia de la Cocepció

Un canvi de tal magnitud ha exigit “adaptar” la forma d’actuar de l’OEP.  Les “Lligues de Perseverança” han perdut actualitat pel que fa al seu aspecte més formal, organitzatiu, encara que no en el seu esperit. De ser organitzacions co-directores amb les parròquies d’Exercicis Espirituals i activitats de perseverança, ha passat a ser una associació al servei de les parròquies, de les seus Exercicis Espirituals i recessos, dels seus feligresos.

Oferim a les parròquies la nostra ajuda en l’organització i realització de les seves tandes d’Exercicis Espirituals, fidels a l’ideari de l’associació. Hi podeu trobar ampliació del nostre oferiment al menú principal d’aquest web:   Ajudar les parròquies

L’OEP promou també que els seus associats no formin un nucli tancat, sinó que estiguin oberts a les activitats i necessitats de tota la comunitat, especialment de la parròquia a la qual pertanyen. Aquesta vocació parroquial existent des dels seus orígens, queda clarament reflectida en els nostres estatuts: “Conservar i reforçar el fruit dels sants Exercicis per la vida parroquial”. Fem Església.

Comparteix aquesta noticia