El inicis de l’OEP

P.Vallet sjL’Obra d’Exercicis Parroquials té quasi 100 anys d’història. A la Barcelona de 1908, el P. Blanch i el P. Camps, recolzats per un grup de congregants de la Purificació i S. Francesc de Borja, van iniciar una campanya d’Exercicis Espirituals tancats, en complet retir. Anaven adreçats principalment a la classe treballadora, com a reacció a l’onada de materialisme que s’estenia en aquesta època, i en línia amb la doctrina social proclamada per Lleó XIII. Fins 1918, més de 10.000 obrers van respondre a iniciatives com aquesta. Més tard, la mort d’un dels directors i la malaltia de l’altre, van provocar cert declivi d’aquest important moviment.

El 1923, un grup de jesuïtes i de sacerdots, sota la direcció del P. Francesc de P. Vallet SI, van reprendre la tasca, convençuts de la manca d’un mitjà que ajudés a la perseverança en la fe, organitzant l’Obra d’Exercicis Espirituals. Seguien la pauta d’ “Obres parroquials” que havien tingut molt èxit a Bèlgica i Holanda. Aquest moviment, dirigit com des de l’inici, cap als treballadors, es va anar ampliant a la resta d’estaments socials, igualment necessitats d’un mitjà d’ajuda i de perseverança en la doctrina de Crist.

Els primers Exercicis es van fer a Cases d’Exercicis, Seminaris (com els de Barcelona, ​​la Seu d’Urgell, Solsona i Lleida), Santuaris (Ntra. Senyora de Montserrat, Núria, Falgars, la Gleva i Sant Crist de Balaguer) i fins en hotels, balnearis i col·legis. Des de 1300 persones el primer any fins als més de 60.000 exercitants comptabilitzats durant els primers 25 anys.

Historia OEP - 1La Guerra Civil va tenir un gran impacte en l’Obra d’Exercicis, morint molts exercitants. La tràgica experiència d’aquests anys va propiciar la reflexió sobre la transcendència, tornant a aflorar, amb més vitalitat que mai, un gran nombre de persones practicants d’Exercicis Espirituals.

El 1939, l’organisme diocesà de l’Obra d’Exercicis Parroquials, reconstruït, tornà novament a les tandes d’exercicis. Els 2.000 o 3.000 exercitants/any anteriors a la Guerra Civil es van triplicar després d’ella.

Revista-Perseverancia-001La Casa de Sant Ignasi de Sarrià ha de ser ampliada per donar cabuda a aquesta afluència de practicants, de tota edat i condició, una diversitat que crida l’atenció, davant la familiaritat i delicadesa cristiana entre els assistents, característica essencial de l’OEP també en els nostres dies.

Entre les activitats de l’OEP eren clàssiques les Assemblees Generals i els Recessos Extraordinaris amb gran nombre d’assistents. Malgrat això, la disminució de practicants religiosos en una societat cada vegada més laica, va provocar una forta caiguda dels seus associats cap a finals de la dècada dels 70, quan, fidel als seus principis
fundacionals i al seu caràcter ignasià, reprèn la nova OEP el jesuïta Josep Solé-Assens SI.

L’OEP avui

J.Sole-AssensAmb el jesuïta Josep Solé-Assens va ressorgir un grup reduït de joves, al principi pocs més d’una dotzena, que després de practicar Exercicis Espirituals a Manresa, van ser el nucli inicial de l’OEP actual.

Els estatuts de l’OEP van ser motiu de nova redacció el 17 d’abril del 2004, adaptant els anteriors als temps actuals i del Dret Canònic, però mantenint l’essència dels seus objectius. L’OEP, tal com estableix en aquests nous estatuts “és una associació pública de fidels, amb personalitat jurídica pública, constituïda a la diòcesi a l’empara del que estableix el Codi de Dret Canònic”. L’Arquebisbe de Barcelona, ​​Lluís Martínez Sistach, la va erigir com associació “pública” de fidels el 27 de juliol del 2005  (veure document), organisme diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona.  ​​

Solé-Assens va morir  el 29 d’agost del 2008. Tot un referent d’estil de vida, de simpatia i d’entrega per a tots nosaltres. Agraïm al Senyor haver pogut comptar amb ell durant tants anys.

Mn Corts, Consiliari de la OEP

Després de Solé-Assens, l’OEP compta des de principis del 2011 amb el nou consiliari, el Dr. Ramon Corts i Blay, el primer consiliari no jesuïta, qui entre les seves múltiples funcions té la de ser rector de la Basílica de la Concepció de Barcelona, ​​i la de director de l’Editorial Balmes. La seva experiència com a rector ens és ser molt útil per orientar l’OEP cap a les parròquies, fidels a la nostra vocació parroquial, i avala el millor futur per a la nostra entitat, per tal de complir amb la seva funció de propagació de la fe en especial a través dels Exercicis Espirituals i els recessos a les parròquies. Donem-ne gràcies a Déu, i preguem per ell, perquè l’ajudi en les seves funcions.

Comparteix aquesta noticia