TIPUS DE PETICIÓ:* PreviaEn ferm

PARROQUIA o ENTITAT:

Nom de la parroquia o entitat*

Adreça*:
Correu electrònic*:

PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms*:
Correu electrònic*:
Telèfon i horari per contactar*:

DADES DEL RECÉS

Exclusivitat:* Exclusiu per vosaltresEs pot compartir amb altre parroquia/entitat

Durada desitjada (dies i nits)*:
Dates entre les quals s'hauria de celebrar:*OrientativesFixes

(Convé un marge mínim de 45 dies per tal de trobar el sacerdot i casa d’exercicis adients)
Començant un (dia de la setmana i hora aproximada)*:
I acabant (dia de la setmana i hora aproximada)*:

ASSISTENTS
Nombre de persones* EstimatConegut

Perfil d'edats:AdultsJoves.
Sexe: MixteHomesDones
Práctica litúrgica: FrequentAltres
Persones amb mobilitat limitada: NoSiNo es coneix
Nombre d'habitacions estimats (dobles i individuals) -opcional-

SERVEIS DESITJATS
L'Obra d'Exercicis Parroquials presta els seus serveis de forma totalment gratuita. Per tant el cost de la tanda pels assistents será només el dels serveis compromesos.

- Serveis básics:

- Elements de comunicació:

FulletonsCartellsEmail als feligresosInformació a la webPublicació externaPresentació personal a les vostres celebracions

ALTRES COMENTARIS

Es busca algun objectiu concret -opcional-:
Observacions -opcional-:
Nom de qui ho subscriu:*

[recaptcha]

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que los datos personales aportados a este formulario serán tratados por la Obra de Ejercicios ajustándose a la finalidad por la que han sido enviados y conforme se detalla en nuestra política de privacidad.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Obra de Ejercicios Parroquiales, con domicilio a Carrer Duran i Bas 9, 08002 Barcelona, (Barcelona) o enviando un correo electrónico a oep@obraexercicis.org, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos – C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid – www.aepd.es).