Cursos OEP

Són una eina important per ajudar a assentar les bases de la fe. S’ofereixen gratuïtament a catequistes o a les parròquies que ho desitgin per al seu ús exclusiu.

El cristià actual ha de conèixer el contingut de la fe cristiana per saber donar-ne raó als altres. Només així es pot enfocar la tasca de la nova evangelització a la qual estem cridats els laics.

Els nostres cursos busquen aquest objectiu, adaptats a l’edat de qui els rep. Són uns cursos sobre temes molt importants per a la formació del cristià.

1.- Catecisme Elemental

Per a nens fins a 10 anys.

A aquestes edats la formació sobre el contingut bàsic de la nostra fe és fonamental, ja que és per a tota la vida. La seva explicació ha de ser molt senzilla, amena i amb dibuixos que l’ajudin a comprendre el seu contingut.

Idiomes: Castellano o Català

2.- Curs de la fe


Un curs que tot cristià hauria de conèixer.

No cerca la prova científica de les veritats de fe, sinó donar fonaments perquè el cristià tingui unes bases sòlides de raonabilitat, fins i tot superiors a les argumentades per aquells que les neguen. Perquè avui el nostre cristianisme exigeix respostes.

Idiomes: Castellà.

3.- La Missa


És el sagrament per excel·lència de la nostra fe, aliment essencial de la nostra vida cristiana. És per això un curs bàsic de l’OEP. Explica de forma senzilla el perquè de la litúrgia eucarística i el lligam amb l’Antic Testament.

Idiomes: Castellano


Voldria el curs complet de…

 

Cursos OEP