Recés model

Inter-parroquial: Per a tothom que vulgui assistir, ofert als feligresos de qualsevol parròquia. Normalment participen entre 20 i 30 persones de diferents parròquies, el qual resulta força enriquidor i ben valorat pels assistents. Durada: Des de divendres (al voltant de